Možnosti léčby děložních myomů

Myomatózní onemocnění se řadě pracovišť v ČR stále řeší odnětím dělohy tzv. hysterektomií. Taková operace je repliki zegarków nejenom velkým zásahem do organismu (porušení integrity pánevního dna atd.), ale samozřejmě i koncem naděje na další, nebo dokonce první těhotenství.

Určitou alternativou je enukleace děložního myomu – myomektomie. Jedná se o chirurgické odstranění myomu, které dřívějších dobách provádělo otevřeně, tedy prostřednictvím klasického řezu přes fausse rolex břišní stěnu. Dnes provádí stále častěji laparoskopicky, prostřednictvím mini invazivních řezů, nicméně i tak se jedná o velmi náročný operační zákrok.

[jwplayer config=“560-html5-“ mediaid=“348″]

Protože se věková hranice žen, které ještě plánují graviditu, stále posouvá, snaží se řada špičkových center najít nové postupy, které by odstranily či ošetřily myomy tak, aby zachovaly ženě dělohu i s možností těhotenství, donošení a porodu zdravého dítěte. Jedním z těchto center je Centrum fokusovaného ultrazvuku navigovaného magnetickou rezonancí v Thomayerově nemocnici, v Praze, kde byl v říjnu 2010 instalován unikátní terapeutický ultrazvuk navigovaný magnetickou rezonancí. копии часов


 

Princip fokusovaného ultrazvuku naváděného magnetickou rezonancí (MRg FUS)

Systém sestává ze dvou v medicíně rutinně používaných zařízení – magnetické rezonance a ultrazvuku, který je umístěn ve stole magnetické rezonance. Ultrazvuk není v tomto případě využíván pro diagnostiku tak, jak se s ním setkáváme například v gynekologických ambulancích, ale pro samotný zákrok. Ultrazvukové vlnění je ve tkáni přeměněno na tepelnou energii, které má na myom destruující účinek. Při použití vysokoenergetického ultrazvuku a při fokusaci ultrazvukového vlnění do jednoho bodu dojde v tomto bodě ke zvýšení teploty nad 570C, tedy na teplotu, při které dochází k denaturaci tkáně. Díky tomu, že takto vysoké teploty je dosaženo pouze v místě, kde je fokus ultrazvuku maximální, nedochází v průběhu sonikace k poškození okolní tkáně. Magnetická rezonance je využívána pro správné zacílení ultrazvukové energie a ke sledování aktuální teploty v ložisku i v jeho okolí. Celý výkon je tak maximálně bezpečný a komplikace po výkonu jsou minimální. часы реплика

[jwplayer mediaid=“349″]

Pacientka je po celou dobu výkonu při vědomí, jen v mírné analgosedaci. Vlastní zákrok je pro pacientku nebolestivý a na rozdíl od intraarteriální embolizace děložních tepen se bolest nedostavuje ani po zákroku. Celý výkon trvá 2-4 hodiny v závislosti na velikosti a lokalizaci myomu. Výhodou je krátká hospitalizace a velmi rychlá rekonvalescence.
 

Proč volit MRgFUS

Nejedná se o klasickou operaci, nehrozí tedy pooperační komplikace