Možnosti léčby děložních myomů

Myomatózní onemocnění se na řadě pracovišť v ČR stále řeší odnětím dělohy tzv. hysterektomií. Taková operace je nejenom velkým zásahem do organismu (porušení integrity pánevního dna atd.), ale samozřejmě i koncem naděje na další, nebo dokonce první těhotenství.

Určitou alternativou je enukleace děložního myomu – myomektomie. Jedná se o chirurgické odstranění myomu, které se v dřívějších dobách provádělo otevřeně, tedy prostřednictvím klasického řezu přes břišní stěnu. Dnes se provádí stále častěji laparoskopicky, prostřednictvím mini invazivních řezů, nicméně i tak se jedná o velmi náročný operační zákrok.

Protože se věková hranice žen, které ještě plánují graviditu, stále posouvá, snaží se řada špičkových center najít nové postupy, které by odstranily či ošetřily myomy tak, aby zachovaly ženě dělohu i s možností těhotenství, donošení a porodu zdravého dítěte. Jedním z těchto center je Centrum fokusovaného ultrazvuku navigovaného magnetickou rezonancí v Thomayerově nemocnici, v Praze, kde byl v říjnu 2010 instalován unikátní terapeutický ultrazvuk navigovaný magnetickou rezonancí


 

Princip fokusovaného ultrazvuku naváděného magnetickou rezonancí (MRg FUS)

Systém sestává ze dvou v medicíně rutinně používaných zařízení – magnetické rezonance a ultrazvuku, který je umístěn ve stole magnetické rezonance. Ultrazvuk není v tomto případě využíván pro diagnostiku tak, jak se s ním setkáváme například v gynekologických ambulancích, ale pro samotný zákrok. Ultrazvukové vlnění je ve tkáni přeměněno na tepelnou energii, které má na myom destruující účinek. Při použití vysokoenergetického ultrazvuku a při fokusaci ultrazvukového vlnění do jednoho bodu dojde v tomto bodě ke zvýšení teploty nad 570C, tedy na teplotu, při které dochází k denaturaci tkáně. Díky tomu, že takto vysoké teploty je dosaženo pouze v místě, kde je fokus ultrazvuku maximální, nedochází v průběhu sonikace k poškození okolní tkáně. Magnetická rezonance je využívána pro správné zacílení ultrazvukové energie a ke sledování aktuální teploty v ložisku i v jeho okolí. Celý výkon je tak maximálně bezpečný a komplikace po výkonu jsou minimální.

Pacientka je po celou dobu výkonu při vědomí, jen v mírné analgosedaci. Vlastní zákrok je pro pacientku nebolestivý a na rozdíl od intraarteriální embolizace děložních tepen se bolest nedostavuje ani po zákroku. Celý výkon trvá 2-4 hodiny v závislosti na velikosti a lokalizaci myomu. Výhodou je krátká hospitalizace a velmi rychlá rekonvalescence.

 

Proč volit MRgFUS

Nejedná se o klasickou operaci, nehrozí tedy pooperační komplikace